Åparken ApS

Mølholm Kapital, har via datterselskabet Åparken ApS erhvervet det tidligere Børkop Rådhus
 
Formålet er en renovering af bygninger til bolig og erhverv.
 
Vejle Byråd vedtog i auggust 2014 lokalplan for området og der er i forlængelse heraf indsendt ansøgninger om byggetilladelse, som forventes udstedt ultimo 2015.

News

På denne side vil vi løbende opdatere informationerne om udviklingen af projektet.
 
Ligeledes vil det blive meddelt, når der er opnået byggetilladelse, således vi kender den endelige udformning af projektet.